یادگاری از شهید

شهداء متعلق به همه مردم هستند و آنها واسطه فیض رحمت پروردگارند. بسیاری از مردم خالصانه با شهداء رابطه برقرار و مشکلاتشان را با شفیع قرار دادن آنها مرتفع می نمایند.

  سید قاسم هم مثل دیگر شهداء گره های عده ای را باذن الله باز کرده است.

/ 0 نظر / 14 بازدید