دست نوشته شهید

 

دست نوشته ای از شهید سید قاسم میرباقری:

به نام خدا

شنبه 12/11/64

از خیلی وقت پیش ها به فکر رفتن به جبهه بودم اما بعد از اعزام بچّه ها بوسیله ی کاروان کربلا این فکر در من اوج بیشتری گرفت . از این به بعد همش این درو اون در زدم تا یک جوری به جبهه برم تا اینکه دو سه روز بعد از اعزام کاروان شنیدم که یه اعزام به پادگان آموزشی در حال شکل گرفتن است،منم خودم و برای اعزام به پادگان آماده کردم که بعد از مدتی فهمیدم که این اعزام لغو شده.خودمونیم،خیلی پکر شدم.

از اون روز به بعد هی منتظر یک اعزام دیگه بودم تا اینکه در تاریخ1/11/64شنیدم که یک اعزام به پادگان دیگه براه افتاده،منم خودم برای این اعزام آماده کردم.اما سن من کم بود،برای همین هم به یکی از بچّه ها گفتم که یه جوری کارم و درست کنه،اونم گفت یک فتوکپی شناسنامتُ  رو بیار،من فرداش یه فتوکپی شناسنامه برداشتم و به مسجد رفتم و فتوکپی شناسنامه رو به مهدی دادم.

فرداش دیدم مهدی فتوکپی شناسنامه رو برام آورده امّا با کمی تفاوت و اونم این بود که سال تولد من و که 1349بود به1347تغییر داده بود و دو تا دیگه فتوکپی از روی همون فتوکپی گرفته بود.خلاصه فتوکپی های شناسنامه رو ازش گرفتم و بعد از چند روز دیگه همراه علی برای ثبت نام به پایگاه ابوذر رفتیم،وقتی که رفتیم توی اتاق پذیرش تقریباً شلوغ بود و بعد از مقداری انتظار نوبت ما شد و جلوی میز رفتیم،فرم و گرفتیم و پر کردیم.راستش پر کردن فرم هم کار حضرت فیل بود.

 

 

 

 

                            شهید سید قاسم و رفیق و همسنگر نزدیکش اوصالی

خلاصه بعد از یه یک ربعی فرما پر شد و تحویل دادیم.فتوکپی های شناسنامه و چهارتا عکس رو هم دادیم.حال دیگه تقریباً بیشتر کارا انجام شده بود و فقط مونده بود تحقیقات که منم اسم علی اوصالی و علی نژادخیر رو داده بودم.

خلاصه به هر جان کندنی بود تا روز اعزام خودم و مشغول کردم و خیلی فکر مشغولی داشتم تا اون روز به یاد موندنی رسید.شب گذشتش ساکم رو بسته  و به مسجد سجاد برده بودم تا فردا صبح به پایگاه ابوذر بریم.ساعت5/7بود که به پایگاه ابوذررسیدیم،

هنوز بچه هاجمع نشده بودن.کمی صبر کردیم تا اینکه بچّه های دیگه هم اومدن.حالا دیگه تقریباً طرفهای ساعت9بود که برای گرفتن لباس از نمازخونه بیرون امدیم و صف بستیم.صف کم کم جلو می رفت تا اینکه نوبت من شد...این پوتین،این لباس و شلوار،این گرمکن،اینم جوراب و زیرپیرهن و شورت و کمر.اینا وسایلی بود که به ما دادن.خودمونیم لباس و شلوار خاکی خیلی برامون بزرگ بود که اگر چهار پنج نفر دیگه هم می اومدن جا می شدن.بعد از پوشیدن لباسها و پوتین،سوار ماشین شدیم و به طرف پادگان به راه افتادیم که یک مرتبه دیدم تو خانی آبادیم،از ماشین پیاده شدیم و کمی راه پیمایی کردیم.مردم به سرمون نقل و نبات می ریختن و شیرینی پخش می کردن .این کار تا ساعت5/2،3ادامه داشت،بعد از اون سوار ماشین شدیم و به طرف پادگان راه افتادیم.ساعت4بود که به پادگان21حمزه رسیدیم.یه یک ساعتی اونجا موندیم،بعد بهمون گفتن برید خونه و شنبه ساعت2بعد از ظهر بیائید پادگان.

ما خیلی ناراحت شده بودیم چون یواشکی از خونه جیم شده بودیم و حالا می ترسیدیم اگه به خونه بریم دیگه نذارن بیائیم. برای همین هم هر کی به یه طرفی می رفت،یکی رفت قم خونه ی عموش و یکی هم رفت خونه ی خواهرش،خلاصه هر کی یه جایی رفت.روز شنبه بود که ساعت 10از خونه زدیم بیرون(من و علی اوصالی)ساعت11هم رسیدیم پادگان،رفتیم توی نمازخونه.بعد از اینکه ساعت12نمازو خوندیم به غذا خوری رفتیم و ناهار خوردیم.طرفهای ساعت4بود که اومدن تا ما رو به آسایشگاه ببرن.خلاصه بعداز چندین از جلو از راست نظام گفتن و بشین پاشو دادن ما رو به آسایشگاه بردن.به هرکس دو تا پتو و یه تخت دادن،تختخها هم دو طبقه بود.من و علی نژادخیر روی یه تخت خوابیدیم و علی اوصالی هم روی تخت بقل دستی ما.بعد از اینکه جا به جا شدیم ساعت5/5شده بود که برای خوندن نماز به نماز خونه رفتیم و بعدش هم به غذاخوری رفته و غذا خوردیم و بعد از مسواک زدن به آسایشگاه اومدیم.حالا دیگه ساعت20/8دقیقه است.بعضی ها دارن شوخی می کنن و بعضی ها هم دارن کتاب می خونن بعضی ها هم دارن خاطره می نویسن.

                                                            ساعت:20/8دقیقه                   امضا

                                                                                                               سیدقایم میرباقری

                                                                                                                

قال علی(ع):

اَفضَلُ النّاسَ مَن عَشَقَ العِبادَةِ.

برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

/ 1 نظر / 27 بازدید
حامد محمودخانی

خدایا پرواز را به ما بیاموز تا مرغ دست آموز نشویم و از نور خویش آتش در ما بیفروز تا در سرمای بی خبری نمانیم. خون شهیدان را در تن ما جاری گردان تا به ماندن خو نكنیم و دست آن شهیدان را بر پیكرمان آویز تا دست خونینشان را برافراشته داریم. خدایا! چشمی عطا كن تا برای تو بگرید. دستی عطا كن تا دامانی جز تو نگیرد. پایی عطا كن كه جز راه تو نرود و جانی عطا كن كه برای تو برود. " شهید مهدی رجب بیگی"