بیست و سومین بهار

بسم تعالی

 

چهارشنبه بیست و سومین بهاری بود که سید قاسم بین ما نبود.

  

 

مادر پیر و مهربانش از چند روز قبل در تکاپوی برگذاری سالگرد پسرش بود.

آن روز قرار، مادر سید حال عجیبی داشت.کنار در بر روی صندلی ای نشسته و از چهره اش مشخص بود در دلش چه میگذرد. با ورود میهمانان لبخند بر روی لبانش مینشست و روی آنان را می بوسید و خوش آمد میگفت.در حالی که صورتش گل انداخته بود،میهمانان سید قاسم رو نظاره میکردو به آنان میگفت: حال عجیبی دارم انگار شما رو همچون فرشتگانی می بینم که در اینجا حضور پیدا کرده اید...فضا، فضای روحانی  بود.

یکی از میهمانان خاطره ای از شهید برایمان تعریف کرد، که میگفتند:((مشکلی داشتم. در عالم رویا دیدم که سر کو چه ای ایستاده ام یک نفر به من گفت می دانی کجا آمده ای؟ گفتم نه نمیدانم. گفت: اینجا کوچه ی شهید سید قاسم میرباقری  است،اگر می خواهی مشکلت برطرف شود و حاجت روا شوی، پنج مرتبه سوره ی کوثر را بخوان و به سید قاسم هدیه کن، انشاالله حاجتت روا می شود.))

از خواب که بیدار شدم حال عجیبی داشتم و با خواندن سوره ی کوثر حاجتم را از سید قاسم گرفتم. و از اون موقع به بعد بارها و بارها با خواندن سوره ی کوثر و هدیه به شهید حاجتم را از او گرفتم...

 نویسنده: فهیمه السادات میرباقری

/ 0 نظر / 25 بازدید