معرفی

آره باید کاری می کردم،

 به همین جهت آمدم و صفحه سفیدی باز کردم تا در آن تو را معرفی کنم ..شهید سیدقاسم میرباقری  سرباز فداکار روح الله .. قاسم جان ،بیشتر از آنکه بخواهم تو را معرفی کنم می خواستم با تو حرف بزنم .من محتاج مناجات با تویم ،من که بزرگان درگاه الهی را نمی شناسم  می خواهم تو واسطه ام شوی تا با آن بزرگان آشنایم کنی .                     عزیز برادر تو آشنائی با آنان که باید تو را بشناسند ،حال اگر چند نفری مثل من تو را نشناختند چه باک ،اصلا شما شهیدان چه نیازی دارید که ما شما را بشناسیم    آری آری ما محتاج به شناخت شمائیم....

/ 0 نظر / 13 بازدید