سالگرد پدر شهید

پدر،سید قاسم را که فرزند کوچک خانواده بود جور دیگری دوست می داشت و به او محبت می کرد.فرزندان و اقوام سیدعلی بمان را »آقا« صدا می زدند،زیرا او ذریه حضرت زهرا(س) بود و واقعا آقا بود و در حالی که سیدقاسم ده سال بیشتر نداشت روزی در از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. یازدهم آبان سال 1392 سی و سومین سالگرد آن پدر عزیز گرامی باد . خدایا پدر بزگوار شهید را با اجداد گرامش محشور گردان.

/ 1 نظر / 17 بازدید