دوستانت

چندی پیش آمده بودم سر مزار شریفت، افراد مختلفی رو دیدم میان حمد و سوره ای میخوانند و حرفی میزنند و میروند .ناقلا ،خیلی رفیق پیدا کردی ،برای همینه که مارو تحویل نمی گیری؟ سرت شلوغ شده ،برادری از یادت رفته، از اینطرف اون طرف بگوش میرسه کار راه انداز شدی و تو خواب آدمها میری ، آدمهائی که اصلا تو رو نمشناسند باهاشون رفیق میشی ،مشکلاتشون حل میکنی اونا هم پرسان پرسان جاتو پیدا میکنند و میان زیارت ،حمد و سوره ای می خونند و تشکر می کنند و میرن .باشه دادش جون ،ما که بخیل نیستیم ،تو از همون اولش هم جلوتر از ما بودی حالا که دیگه جای خود داره، اون وقتها هم مهربون بودی و با عطوفت پس هر چه میتونی کمک کار مردم باش که بهترین عبادت کمک به بندگان خداست .آره شهید زنده است . تو که در زمان حیات دنیائیت برای مردم مفید بودی حالا هم تا دست میرسه خدمت گذار خلق خدا باش.

/ 0 نظر / 16 بازدید